ms barevna
22.5.2018 v dopoledních hodinách
- společné foto 15x21 za 40,-Kč
- jednotlivci 10x15 za 20,-Kč (pokud máte zájem o foto jednotlivce, nahlaste to p. učitelkám)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akce v průběhu května a června:
22.5. Focení firmou Silvano (v dopoledních hodinách)

22.5. besídka ve Štěňatech v 15:00
22.5. besídka v Koťatech v 15:30
24.5. besídka v Myškách v 15:30

29.5. Lanové centrum v Janských Lázních (pro děti, které byly na lyžařském kurzu; mají k dispozici volnou vstupenku) 

1.6. Den dětí s karnevalem
 
5.6. Závody na kolech, koloběžkách,...

12.6. (13.6.) výlet vlakem do Adršpachu (pro přihlášené děti)

15.6. Školkovská maturita + pasování školáků (v odpoledních hodinách, čas bude upřesněn)

19.-20.6. dvoudenní výlet s přenocováním na Rýchorách (celá třída Štěňat a Koťat)

22.6. koncert v ZUŠ (dopoledne) 

??? Výlet do ZOO - třída Myšiček
??? baseballový turnaj s kamarády z Bernartic
??? výprava na rozhlednu Eliška
??? slavnostní rozloučení se školáky na MÚ Žacléř
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
školní stravování se řídí výživovými normami  a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených vyhláškou č.  107/2005 Sb., o školním stravování. Cena stravného se odvíjí také od ceny potravin námi nakupovaných.
Do mateřské školy nakupujeme potraviny kvalitní, nezávadné, zdraví prospěšné a snažíme se tak u dětí vytvářet správné stravovací návyky a upevňovat  zdravý životní styl.

Vzhledem k  cenám potravin   bude od 1. 5. 2018 zvýšena cena stravného v MŠ.

 Stravné od 1. 5. 2018

přesnídávka              7,- Kč                    přesnídávka              8,- Kč
oběd                        20,- Kč                  oběd                        21,- Kč
svačina                      7,- Kč                  svačina                      7,- Kč

celodenní strava     34,- Kč                    celodenní strava     36,- Kč


Děkujeme za pochopení a žádáme o zvýšení zálohové platby  na stravu.
--------------------------------------------------------------------------------------
Máte možnost si vybrat další fotografie: https://goo.gl/9Nv1sT 
------------------------------------------------------------------------------------------
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. týden (od 4.9.) (sudý)          pondělí – Výtvarníček 
                                             úterý – Sporťáček 

2. týden (lichý)                        pondělí – Flétničky + zpívánky 
                                             úterý – Povídálek 

3. týden (sudý)                        pondělí – Výtvarníček 
                                             úterý –  Povídálek 
                                               

4. týden (lichý)                        pondělí – Flétničky + zpívánky 
                                             úterý – Povídálek 

Grafomotorika: každý týden, alespoň 1x (zajistí všechny učitelky po vzájemné dohodě).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček