ms barevna
Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku rodičů, která se koná ve čtvrtek 21.9.2017 v 15:15hod. v prostorách jídelny.
Program:
  • provoz mateřské školy
  • úplata, zákony, vyhlášky, vnitřní přepisy
  • akce školy
  • odpolední kluby a možné aktivity
  • angličtina a lyžařský kurz (NOVĚ!)
  • dotazy rodičů
  • -----------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče, 
v letošním roce se nám podařilo zajistit výuku angličtiny. Bližší informace Vám předáme na třídní schůzce.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
rádi bychom se s Vaší pomocí zúčastnili soutěže nazvané „Domestos pro školy 2017“. Soutěž probíhá v termínu od 4. 9. do 31. 12. 2017. Již nyní ale můžete školu podpořit účtenkami z nákupu produktů značky Domestos. Za tímto účelem budou u vchodů do školy umístěny označené boxy, do kterých můžete účtenky vhazovat.

Principem soutěže je sbírání bodů, a to několika způsoby:

1. S dětmi budeme plnit soutěžní aktivity. Za splnění všech aktivit získáme na konci soutěže 500 bodů.
2. Rodiče, příbuzní nebo přátelé školy se registrují na www.domestosproskoly.cz, vyberou si školu, kterou chtějí podporovat a na e-mail jim budou chodit informace o úspěšném splnění soutěžních aktivit. Přes e-mail mohou pro školu hlasovat. Za splněnou aktivitu dostane škola od jednoho uživatele jeden bod.
3. Škola sbírá body za nasbírané účtenky a účtenky mohou uživatelé také nahrávat na webu. Jeden výrobek = 5 bodů.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Máte možnost si vybrat další fotografie: https://goo.gl/9Nv1sT 
------------------------------------------------------------------------------------------
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. týden (od 4.9.) (sudý)          pondělí – Výtvarníček 
                                             úterý – Sporťáček 

2. týden (lichý)                        pondělí – Flétničky + zpívánky 
                                             úterý – Povídálek 

3. týden (sudý)                        pondělí – Výtvarníček 
                                             úterý –  Povídálek 
                                               

4. týden (lichý)                        pondělí – Flétničky + zpívánky 
                                             úterý – Povídálek 

Grafomotorika: každý týden, alespoň 1x (zajistí všechny učitelky po vzájemné dohodě).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček