ms barevna
Máte možnost si vybrat další fotografie: https://goo.gl/9Nv1sT 
------------------------------------------------------------------------------------------
Ve čtvrtek 29.6. oslavíme prázdniny karnevalem!
Už od rána se budeme těšit na příchod všelijakých masek a kostýmů:))))
Prosíme rodiče, aby dětem masky nachystali!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V úterý 27.6. v 8:00 pojedeme na výlet do lanového parku v Jánských Lázních.
S sebou: batůžek, pití v uzavíratelné lahvi, kapesníky, igelitový pytlík
Nevolnost Vašich dětí a předání léků proberte s p. učitelkou!
Do pondělka vybíráme 250,-Kč.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Barevná školka Na Pilíři bude v letních prázdninách uzavřena od 3.7.2017 do 30.7.2017.
Provoz bude zajištěn na pracovišti Pohádka.
Nahlaste docházku Vašeho dítěte!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.6. v pátek se během dopoledne budou děti fotografovat na společné foto třídy.
Cena: 20,-Kč (bude se vybírat při přebírání fotografie)
----------------------------------------------------------------------------------------------
15.6.2017 v 9:00 proběhne na MěÚ slavnostní rozloučení s předškoláky.
Jste srdečně zváni:)!
----------------------------------------------------------------------------------
Pokud máte zájem o dvoudenní výlet na Rýchory, hlaste se obratem p. učitelkám.
Předběžný termín: 20.-21.6., cena: 300,-Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis do naší Barevné školky proběhne v květnu 2017. Bližší informace se včas dozvíte:).
Pokud se k nám chcete přijít podívat, můžete kdykoliv. Stačí se pouze ohlásit na telefonním čísle 499 876 271 nebo 733 642 184.
Budeme se těšit:)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Díky Vašim hlasům se nám opět podařilo v soutěži Domestos vyhrát hygienické prostředky v hodnotě 7 000,-Kč.
Děkujeme Vám!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V roce 2016 se Mateřská škola, Žacléř zúčastnila rozvojového programu "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2016", který byl vyhlášen MŠMT.
Logopedický projekt „Zatleskáme, zadupáme, oči, uši zaměstnáme“ probíhal po celý rok 2016 na obou pracovištích Mateřské školy, Žacléř.
Z projektu byly zakoupeny moderní pomůcky, které nám napomohly k rozvoji řečového a jazykového vývoje dětí. Zvláště velkým přínosem je PC s dotykovou obrazovkou, kterou ovládají i děti, jež mají problém s koordinací.
Zároveň bylo rodičům prostřednictvím projektu poskytnuto dostatek informací, týkající se stavu všech jazykových rovin jejich dětí. Ohlas měly workshopy, které probíhaly jak v budově školky, tak na zahradě. Rodiče měly možnost se nenásilnou formou seznámit se způsobem, jak rozvíjet sluchovou a zrakovou percepci a paměť a zároveň podporovat pozornost a soustředěnost dítěte.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. týden (lichý)          pondělí – Výtvarníček 
                                 úterý – Sporťáček 

2. týden (sudý)          pondělí – Flétničky + zpívánky 
                                 úterý – Povídálek 

3. týden (lichý)          pondělí – Povídálek 
                                 úterý – Sporťáček 
                                 středa – Výtvarníček 

4. týden (sudý)          pondělí – Flétničky + zpívánky 
                                 úterý – Povídálek 

Grafomotorika: každý týden, alespoň 1x (zajistí všechny učitelky po vzájemné dohodě).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,
jak už jste byli na schůzce rodičů informování, lektorka, která měla v tomto školním roce vést angličtinu, nám kurzy na poslední chvíli odřekla.
Oslovili jsme dalších 5 lektorek i jazykovou školu v Trutnově, ale bohužel se na tento rok již nikdo nenašel. 
Na další školní rok budeme lektory oslovovat v brzké době, abychom Vám tuto službu zabezpečili.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček