ms barevna
Čeká nás Mikulášská besídka😈!
Předpokládaný termín - 5.12.2017 v odpoledních hodinách. Čas besídek v jednotlivých třídách upřesníme.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V úterý 21.11. od 9:00 hod. se budou děti znovu fotit.
Opět budete mít možnost si fotky nejprve prohlédnout a potom teprve zaplatit. Cena - 250,-Kč za sérii. Nahlaste p. učitelkám, o kterou sérii budete mít zájem.
Připravte dětem oblečení na focení, které předejte p. učitelkám do tříd.😀
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Máte možnost si vybrat další fotografie: https://goo.gl/9Nv1sT 
------------------------------------------------------------------------------------------
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. týden (od 4.9.) (sudý)          pondělí – Výtvarníček 
                                             úterý – Sporťáček 

2. týden (lichý)                        pondělí – Flétničky + zpívánky 
                                             úterý – Povídálek 

3. týden (sudý)                        pondělí – Výtvarníček 
                                             úterý –  Povídálek 
                                               

4. týden (lichý)                        pondělí – Flétničky + zpívánky 
                                             úterý – Povídálek 

Grafomotorika: každý týden, alespoň 1x (zajistí všechny učitelky po vzájemné dohodě).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 MŠ Na Pilíři, design by KT-Žacléř & Aleš Kubíček